http://www.richartz.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +

Navigace: Richartz.cz - Richartz - kapesní nože, manikúry, kapesní nůž, manikúra -> Reklamační řád

Reklamační řád

 
Reklamační řád

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.
Tento reklamační řád je platný od 1. 8. 2011.
Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.richartz.cz.


I. Základní ustanovení
Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.richartz.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je firma Martin Mikyšek - Mc-trade, IČ 67605206, se sídlem Václavov 32, Miroslav, PSČ 671 72. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).


II. Zjevné vady při převzetí zboží
Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby nebo České pošty zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby nebo České pošty protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.

V případě, že Kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.


III. Vrácení zboží bez udání důvodů
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura, nebo Skladový doklad Prodejka - Daňový doklad.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"


IV. Délka záruční doby
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba dárkové obaly je poskytována v délce 2 let, není-li při dodávce uvedeno na obalu jinak. Kupující musí po dobu záruční doby dodržet pravidla pro skladování výrobků ze dřeva, tj. zboží skladovat v suchých a teplotně stálých prostorech. Záruční doba na prodávaná vína je poskytována v délce 2 let, není-li při dodávce uvedeno jinak na obalu produktu. Kupující po dobu záruční doby musí dodržet pravidla skladování vín, tedy vinné produkty skladovat v temné místnosti se stálou teplotou nepřevyšující 12 °C.


V. Místo uplatňování reklamace
Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího a to formou zasláním reklamovaného zboží na kontaktní adresu. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.


VI. Způsob při uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu. Sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu nebo skladový doklad prodejky - daňový doklad, kompletní výrobek (příklad: pokud výběr obsahuje 6 lahví vína a jedna je rozbitá, součástí reklamace musí být všechny vína). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.

V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.


VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci
Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.


VII. Záruka
Po dodání Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany Kupujícího.


IX. Kontakt pro reklamaci
K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
e-mail: obchod@mc-trade.cz


Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.


Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

Martin Mikyšek - Mc-trade
 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.